Hinnakiri
Alliku Haldus OÜ lisatööde hinnakiri (alates 01.01.2018 a.)

Töö

Ühik

Hind

Käibemaks

Summa kokku

Väljakutsetasu*

kord

25,00

5,00

30,00

Tehnosüsteemide remonditööd, muud remonditööd (s.h. valgusti pirnide vahetus)

tund

al.25,00

5,00

al.30,00

Elektrikatkestuse likvideerimine (kaitsme sisse lülitamine ja kontroll)

kord

25,00

5,00

25,00

Kohalesõidutasu kui tööd ei ole võimalik teostada (puudub ligipääs või vajalik informatsioon)

kord

25,00

5,00

30,00

Muu materjali transporditasu kuni 50kg Tallinna piires**

kord

al. 10,00

2,00

al. 12,00

Sõidutasu väljaspool Tallinna (alates linnapiirist)

km

0,60

0,12

0,72

* Väljakutsetasu vastavalt lepingule.

** Kliendi soovil muu materjali hankimine ja transport objektile, s.h. KOV poolt jagatud tasuta graniitliiv.

  • Minimaalne tööaja arvestus on üks tund, millele lisandub vastavalt lepingule väljakutsetasu.
  • Hinnad ei sisalda materjali maksumust.
  • Suuremamahulistele töödele koostatakse eelnevalt hinnapakkumine.
  • Töövälisel ajal tööde teostamisele lisandub koefitsient 1,5
  • Materjali hankimine arvestatakse tööaja sisse.