You are currently viewing Edukas Eesti Ettevõte 2019

Edukas Eesti Ettevõte 2019

Creditinfo Estonia AS väljastas meile 2019 juunis Edukas Eesti Ettevõte 2019 märgise.

Edukus on auasi ning Creditinfo rahvusvaheline krediidireiting on eduka ettevõtte maine garantii. Kõrge krediidireiting on märk sellest, et oleme tugev ja usaldusväärne ettevõte, kellel on hea majanduslik seisukord, tublid finantstulemused ja korrektne maksekäitumine. See on tõestus panusest Eesti majanduse arengusse ning ausasse ärikultuuri. Oma suure panuse siia, olete andnud ka Teie, kallid kliendid.

Kõrge krediidireitinguga ettevõtteid on Eestis alla 18%.