heakorrateenus

Heakorrateenus

Heakorrateenus tagab elamu sise- ja välikoristuse kokku lepitud sagedusel.

Sise- ja välikoristus hõlmab endas peamiselt trepikodade põrandate kuivpuhastust ja märgpesu, tasapindade puhastust, prügimaja korrashoidmist ja ka muru niitmist või trimmerdamist.

Lisaks on meilt võimalik tellida:

 • Lume, prahi ja lehtede äraveo korraldamist
 • Heki pügamist, puuokste ja põõsaste kärpimist
 • Akende pesu
 • Lume ja jääpurikate eemaldamist ehitiselt
 • Muru niitmist
 • Porivaipade vahetust

Teenuse iseloomustus ei ole lõplik ning võib kujuneda vastavalt kliendi soovidele. Täpsema pakkumise saamiseks palun külastage Hinnapäringu lehekülge.

_____________________________________________________________________________

Korteriühistu sisekoristus ja välikoristus võib olla paras peavalu aga selle korraldamine võib olla ka lihtsamast lihtsam.

Kui trepikoja ja hoovi koristus otsustatakse ette võtta oma jõududega, siis tuleb arvestada, et sageli tekitab sisekoristus ja välikoristus korteriomanike vahel pingeid, sest alati leidub elanikke, kes kokkulepitud graafikut ei täida ja oma koristuskorra ajal ei korista. Et selliseid olukordi vältida, võib olla otstarbekam tellida need tööd väliselt teenusepakkujalt, seda eriti juhul, kui tegemist on suurema majaga või majaelanikud ei ole valmis heakorratööd ise tegema.

Milline on optimaalne sisekoristuse ja välikoristamise sagedus

Korteriühistu vastutada on heakord nii majas sees kui ka selle ümbruses. Kui tihti siis ikkagi trepikodasid ja majaümbrust koristada? Ühest vastust sellele küsimusele on raske anda, sest kõik sõltub maja suurusest, elanike arvust ja maja kodukorrast. Üldjuhul vajavad korterelamu trepikojad puhastamist vähemalt 1 kord nädalas. Lisaks tavapärasele põrandapesule on aga aeg-ajalt tarvis üle käia ka trepikäsipuud, lülitid ja seinad ning tühjendada prügikastid, kui neid trepikojas on.

Välikoristuse sagedus oleneb samuti majast, kuid enamasti on tarvis korteriühistu juurde kuuluvat territooriumi koristada 2-5 korda nädalas. Kui suvel hõlmab välikoristus eelkõige kõnniteede korrashoidu ja jooksvat prügikastide tühjendamist ning prahi kokku korjamist, siis talvel tuleb hoolitseda ka lumelükkamise ja libedusetõrje eest.

Millised on sisekoristuse ja välikoristuse teenusena tellimise eelised

Sisekoristuse ja välikoristuse teenusena tellimine tagab ühtse kvaliteedi ja kauni tulemuse, samuti selle, et puhastustööd tehakse ära kindlaks kellaajaks. Näiteks lumelükkamine peab olema tehtud Tallinna heakorraeeskirjade järgi varahommikul, seetõttu on täiesti mõistetav, et seda ei saa jätta elanike hooleks, kes selleks enne tööleminekut aega ei pruugi leida.

Kui mõelda sellele, kas palgata ühistule kojamees või tellida teenus mõnest haldusfirmast, siis suurema ettevõtte kasuks räägib see, et seal on palgal rohkem töötajaid ja tagatud on asendus, juhuks kui koristaja peaks ootamatult töölt eemal viibima. Üksiku kojamehe palkamisel võib koristustöö ikkagi ühel hetkel ühistu õlule jääda, näiteks kui koristaja ei ilmu kohale või ei saa tervise või puhkuse tõttu teenust osutada. Haldusettevõtte puhul on alati olemas ka töödejuhataja, kes tööde kvaliteedi ja järelevalve eest vastutab.

Sise- ja välikoristustööde teenusena tellimise eelis on ka see, et ühistu ei pea endale ise koristusvahendeid hankima, vaid nende eest hoolitseb teenusepakkuja. Siiski peab ühistu tagama, et vahendeid oleks võimalik maja juures hoiustada.

Millised sisekoristus- ja välikoristustööd kuuluvad heakorrateenuse sisse

Sisekoristus- ja välikoristustööde lepingu sisse kuuluvad tööd ja nende sagedus lepitakse iga ühistuga kokku eraldi, sõltuvalt kortermaja suurusest ja eripärast. Siiski võib välja tuua mõned peamised tegevused, mis sisekoristuse ja välikoristuse hulka kuuluvad.

Iganädalased sisekoristustööd hõlmavad enamasti järgmiseid tegevusi:

 • trepikodade puhastamine
 • põrandate märgpesu
 • paberkorvide tühjendamine

Regulaarsetele sisekoristustöödele lisaks saab alati tellida ka suuremaid puhastustöid. Samuti saab lepingusse sisse kirjutada sagedasti kasutatavate pindade desinfitseerimise, mis on eriti vajalik just praegusel ajal, et teha trepikojas liikumine võimalikult turvaliseks.

Välikoristuse puhul sõltuvad iganädalased tööd hooajast.

Välikoristustööd, mida tehakse aastaringselt, on:

 • lenduva prahi ja liiva koristamine
 • prügikastide tühjendamine
 • riigilipu heiskamine ja langetamine seaduses ettenähtud riigipühadel
 • lehtede koristamine

Lisaks neile tegevustele lisanduvad talvel välikoristustööde hulka:

 • välitreppide, kõnniteede ja prügikastide ümbruse puhastamine lumest
 • libedusetõrje teostamine

Heakorrateenuse lepingusse saab sisse kirjutada ka muruniitmise ning lume, prahi ja lehtede äraveo korraldamise. Neile töödele lisaks saab tellida näiteks jääpurikate eemaldamist, heki ja põõsaste pügamist, umbrohutõrjet või maja välisseinade puhastamist.

Heakorrateenuse tellimisel on oluline valida partner, kes teostab töid usaldusväärselt ja kokkulepitud kvaliteedis. Alliku Haldus on kinnisvara haldus- ja hooldusteenuse pakkuja, kes tegutseb peamiselt Tallinnas ja selle lähiümbruses. Meie pikaaegset kogemust, paindlikkust ja tähtaegadest kinnipidamist on paljud korteriühistud hinnanud kõrgelt, tänu millele kasutavad nad meie teenuseid juba pikaaegselt.

Kui otsid usaldusväärset heakorrateenuse pakkujat, siis võta meiega ühendust ja kirjuta, millised on teie ühistu vajadused sisekoristuse ja välikoristuse osas.