You are currently viewing Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamine ei tähenda ainult kord aastas majandusaasta aruande koostamist, vaid eeldab ka korteriomanikele arvete koostamist ja esitamist, samuti laekumiste üle arvestuse pidamist, tehingute kajastamist raamatupidamisprogrammis, vajadusel töötasude arvestamist, tööjõumaksude deklareerimist, nende tasumist ja palju muud. Et ühistu raamatupidamine oleks korras ja seadusega kooskõlas, on enamasti otstarbekam korteriühistu raamatupidamisteenus sisse osta. Kuna korteriühistu raamatupidamine ei nõua täiskohaga tööd, tuleb raamatupidamisteenuse sisseostmine ühistule sageli ka odavam kui osalise koormusega raamatupidaja palkamine. Seepärast on paljud korteriühistud läinud üle lahendusele, kus korteriühistu raamatupidamine on korraldatud läbi professionaalse raamatupidamisteenuse pakkuja.

Raamatupidamine on vajalik kõigile ühistutele

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses on paika pandud, et korteriühistu raamatupidamine on kohustuslik kõigile korteriühistutele ja selle korraldamise eest vastutab korteriühistu juhatus. Mõningad lihtsustused on ette nähtud kuni 10 korteriga majadele, kes võivad ühistut juhtida ka ühiselt, endi seast juhatust valimata. Selliste korteriühistute raamatupidamine võib olla kassapõhine ja nemad majandusaasta aruannet esitama ei pea. Ülejäänud korteriühistute raamatupidamine käib sarnaselt äriühingutega ja tekkepõhiselt ning neile kehtivad samad kohustused ja tähtajad, mis teistelegi juriidilistele isikutele.

Kui korteriühistu peab koostama majandusaasta aruande, siis kinnitatakse see ühistu liikmete üldkoosolekul ja esitatakse registrile kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Korteriühistu võib oma põhikirjas ette näha ka täiendava aastaaruande revidendi kontrolli kohustuse.

Korteriühistu raamatupidamisega seotud tegevused

Mida suurem on kortermaja ja mida rohkem on selles kortereid, seda mahukamaks kujuneb korteriühistu raamatupidamine. Kõige suurem osa korteriühistu raamatupidamisest on arvete koostamine ja väljastamine igakuiselt tarbitud teenuste eest, nende laekumiste kontroll ja raamatupidamisprogrammi sisestamine.

Sõltumata korterelamu suurusest tuleb igakuiselt korterite vahel ära jaotada kommunaalteenuste kulud, nagu näiteks vesi, elekter, küte jne. Lisaks sellele peavad korteriomanikud kokkuleppeliselt tasuma muid majandus- ja tegevuskulusid, nagu näiteks ühekordsed maksed seoses kortermaja remondi või heakorraga.

Kõige sagedamini jaotatakse kulud proportsionaalselt korterite ruutmeetritega. Täpne kulude jagamise meetod tuleneb ühistu põhikirjast ja seadusest.

Miks tellida korteriühistu raamatupidamine sisse teenusepakkujalt

Väikses kortermajas on võimalik raamatupidamist teha ka iseseisvalt ja Excelis, kuid sellisel juhul on raamatupidajal palju lisatööd seoses arvete vormistamise ja väljaprintimisega ning mõnel juhul ka postkasti panekuga. Tegevuste optimeerimiseks on paljud korterelamud üle läinud professionaalse teenusepakkuja kasutamisele, mis on mugavam, täpsem ja paljudele üllatuseks, ka soodsam.

Korteriühistu raamatupidamise hind oleneb enamasti korterite arvust. Kui raamatupidamisele kuluv summa korterite peale ära jagada, ei pruugi see summa aga olla sugugi suur.

Raamatupidamisteenuse paketi sees saab ühistu ligipääsu mitmetele mugavuslahendustele. Näiteks kasutavad kaasaegsed raamatupidamisteenuse pakkujad enamasti veebipõhiseid raamatupidamisprogramme, mis võimaldavad juhatuse liikmetel soovi korral igal ajahetkel raamatupidamisele pilgu peale heita. Mitmed neist raamatupidamisprogrammidest on praktiliselt igast seadmest kättesaadavad. See tähendab, et juhatuse liikmel on võimalik ükskõik mis kell ja ükskõik mis asukohast alati raamatupidamisprogrammi sisse logida ja korteriühistu rahaline seis üle vaadata. Samuti on programmist võimalik väga täpselt välja võtta aruandlus ja võlgnike ülevaade.

Raamatupidamisteenuse kasutamisega avaneb ka võimalusi, mis muudavad kortermajas elavate inimeste elu mugavamaks. Üheks näiteks on elektrooniliste arvete või e-arvete väljastamine. Nii saab korteriomanik arve kätte sõltumata sellest, kas ta viibib parasjagu kodus või vaatab oma füüsilisse postkasti. Samuti on tal mugavam seda tasuda.

Korteriühistutel võivad olla erinevad vajadused

Kuigi korteriühistute nagu ka teiste juriidiliste isikute raamatupidamine on seadustes üsnagi täpselt reguleeritud, on igas korteriühistus siiski omad eripärad, mida peab teadma ja millega tuleb arvestada. Seepärast on korteriühistute raamatupidamisteenus ja selle täpne sisu alati eraldi läbiräägitav. Alliku Halduse raamatupidamisteenuse paketi sisse kuuluvad kõige sagedamini sellised tegevused nagu:

  • pearaamatu koostamine
  • igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteriomanikele
  • lihtsalt loetavad arved ja aruanded
  • arvete saatmine mitmele e-posti aadressile
  • e-arvete edastamine panka
  • töötasude arvestamine ning nende õigeaegne esitamine maksuametile
  • majandusaasta aruande koostamine
  • laekumiste üle järelevalve teostamine
  • rendi- ja / või üürilepingute olemasolul rentnikele / üürnikele rendi- / üüriarvete väljastamine
  • esitatud arvete tasumiste sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine

Lisaks neile on meilt võimalik juurde tellida ka muid vajalikke töid nagu näiteks varasemate perioodide korrastamine, dokumentide arhiveerimine jm.

Korteriühistule raamatupidamisteenuse tellimiseks soovitame teil kindlasti ära täita meie hinnapäringu vormi. Nii saame teha just teie kortermajale sobivaima pakkumise.

Oluline on veel ära märkida, et Alliku Halduse raamatupidamisteenuse puhul kirjendatakse tehinguid jooksvalt, mis tähendab, et aruandlus on teile alati kiirelt ja koheselt kättesaadav. Korteriomanike ja juhatuse liikmetena pääsete oma arvetele, saldodele ja teistele vajalikele dokumentidele ligi elektrooniliselt. See tagab teile ja teie maja elanikele mugavuse ja kindluse, et ühistu rahaasjad on korras.