Alliku Haldus OÜ viis läbi 2018 aasta detsembris oma klientide seas rahulolu küsitluse. Küsitluse eesmärk oli uurida klientide rahuolu 2018 aastal osutatud teenuste kohta. Kuna soovime turul olla jätkusuutlik, on klientidelt tagasiside küsimine oluline. Hindamine oli läbi viidud 5-palli süsteemis.

Klientide rahuoluküsitlus toimus ajavahemikul 7.12.2018 – 23.12.2018. Küsitluse lõpuks laekus 34 vastust, väljasaadetud 64-st. Seega vastamise protsent oli 53.

Kokku oli võimalik vastata neljale erinevale küsimusele.

Alljärgnevalt toome välja rahuoluküsitluse tulemused.

Kas soovitaksite Alliku Haldus OÜ teenuseid oma tuttavatele ja sõpradele.

1. Kas soovitaksite Alliku Haldus OÜ teenuseid oma tuttavatele ja sõpradele.

2. Kui rahul olete alljärgnevate väidetega?

2. Kui rahul olete alljärgnevate väidetega?

3. Hinnang teenustele eraldi viie punkti süsteemis.

3. Hinnang teenustele eraldi viie punkti süsteemis.

3. Hinnang teenustele eraldi viie punkti süsteemis.

Edastati ka mõned kommentaarid:

1. Jõudu ja jaksu edaspidiseks!

2. Personaalne lähenemine. Olen soovitanud.

3. 5+ firma

Täname kõiki vastajaid!