Kinnisvara haldusteenus

Kinnisvarahaldus

Haldaja on esimene kontakt omaniku ja lepingupartneri vahel. Haldaja tegeleb peamiselt omanike probleemidega. Sisuliselt tähendab kinnisvarahaldus objekti tegevjuhtimist ja administreerimist.

Kinnisvarahalduse hulka kuulub peamiselt:

 • Elamu peaarvestite näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste müüjatele
 • Näitude kogumine korteriomanikelt
 • Valdus- ja hoolduslepingute, samuti kasutuslepingute ettevalmistamine, volituste olemasolul ka nende sõlmimine, samuti järelvalve
 • Kinnisvaraobjekti kindlustuse korraldamine
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine
 • Igakuiste koondaruannete koostamine (laekunud maksed, andmed võlgnevuste kohta, teostatud remont- ja hooldustööd)
 • Võlglastega suhtlemine
 • Majanduskava koostamine kooskõlastatult kliendiga
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Koosolekute protokollide vormistamine
 • Ühistu liikmete teavitamine otsustest, tähtaegadest, töödest jne.
 • Energia-, vee-, gaasi-, kütte-, jms. teadete valmistamine ning ülesriputamine.

Haldusteenuse iseloomustus ei ole lõplik ning võib kujuneda vastavalt kliendi soovidele. Täpsema kinnisvarahaldus teenuse pakkumise saamiseks palun külastage Hinnapäringu lehekülge.