Kinnisvara haldusteenus
Kinnisvara haldusteenus

Kinnisvara haldusteenus

Kinnisvara haldusteenus on mõeldud korteriühistutele kui ka ärihoonetele ja büroodele. Haldaja on esimene kontakt omaniku ja lepingupartneri vahel. Haldaja tegeleb peamiselt omanike probleemidega. Sisuliselt tähendab kinnisvarahaldus objekti tegevjuhtimist ja administreerimist. Kinnisvara haldusteenust on võimalik tellida ka selliselt, et lepingupartner ei pea üldse oma igapäeva kohustustest eemalduma. Võtame kogu suhtluse omanikega enda peale.

Kinnisvarahalduse hulka kuulub peamiselt:

 • Elamu peaarvestite näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste müüjatele
 • Näitude kogumine korteriomanikelt
 • Valdus- ja hoolduslepingute, samuti kasutuslepingute ettevalmistamine, volituste olemasolul ka nende sõlmimine, samuti järelevalve
 • Kinnisvaraobjekti kindlustuse korraldamine
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine
 • Võlglastega suhtlemine
 • Majanduskava koostamine kooskõlastatult kliendiga
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Koosolekute protokollide vormistamine
 • Ühistu liikmete teavitamine otsustest, tähtaegadest, töödest jne.
 • Energia-, vee-, gaasi-, kütte-, jms. teadete valmistamine ning ülesriputamine.

Haldusteenuse iseloomustus ei ole lõplik ning võib kujuneda vastavalt kliendi soovidele. Täpsema kinnisvarahaldus teenuse pakkumise saamiseks palun külastage Hinnapäringu lehekülge.

 

Kuidas on kõige otstarbekam lahendada korteriühistu haldamine

Korteriühistu haldamine ja juhtimine on korteriühistu juhatuse vastutusalas. Kuid alati ei pruugi korteriühistu juhatuse liikmetel jätkuda selleks teadmisi, samuti ka aega, sest korteriühistu haldus nõuab omajagu pühendumist, mida aga juhatusse valitud inimestel oma põhitöö kõrvalt ei pruugi jätkuda. Kuidas siis tagada, et ühistus oleksid asjad korras, vajalikud teenused toimiksid ning omanikega suhtlus oleks tagatud?
Loe täpsemalt siit