Alliku Haldus OÜ lisatööde hinnakiri (alates 01.03.2024 a.)

Hindadele lisandub käibemaks.
* Väljakutsetasu vastavalt lepingule.
** Kliendi soovil muu materjali hankimine ja transport objektile, s.h. KOV poolt jagatud tasuta graniitliiv.

  • Minimaalne tööaja arvestus on üks tund, millele lisandub vastavalt lepingule väljakutsetasu.
  • Hinnad ei sisalda materjali maksumust.
  • Suuremamahulistele töödele koostatakse eelnevalt hinnapakkumine.
  • Töövälisel ajal tööde teostamisele lisandub koefitsient 1,5
  • Materjali hankimine arvestatakse tööaja sisse.