Raamatupidamine

Raamatupidamine

Raamatupidamise teenuste hulka kuulub peamiselt:

 • pearaamatu koostamine
 • igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteri omanikule kaasaegsetes programmides
 • lihtsalt loetavad arved ja aruanded
 • arvete saatmine mitmele e-posti aadressile
 • e-arvete edastamine panka
 • töötasude arvestamine ning Tolli- ja Maksuametile õigeaegne esitamine
 • majandusaasta aruande koostamine
 • laekumiste üle järelvalve teostamine
 • rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine
 • esitatud arvete tasumiste sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine
 • tehinguid kirjendatakse jooksvalt, seega aruandlused on koheselt saadaval
 • korteriomanikel, juhatuse liikmetel jt. on arvetele, saldodele ja teistele dokumentidele ligipääs internetist
Teenuse iseloomustus ei ole lõplik ning võib kujuneda vastavalt kliendi soovidele. Täpsema pakkumise saamiseks palun külastage Hinnapäringu lehekülge.