Raamatupidamine

Raamatupidamine

Raamatupidamise teenuste hulka kuulub peamiselt:

 • pearaamatu koostamine
 • igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteri omanikule kaasaegsetes programmides
 • lihtsalt loetavad arved ja aruanded
 • arvete saatmine mitmele e-posti aadressile
 • e-arvete edastamine panka
 • töötasude arvestamine ning Tolli- ja Maksuametile õigeaegne esitamine
 • majandusaasta aruande koostamine
 • laekumiste üle järelvalve teostamine
 • rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine
 • esitatud arvete tasumiste sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine
 • tehinguid kirjendatakse jooksvalt, seega aruandlused on koheselt saadaval
 • korteriomanikel, juhatuse liikmetel jt. on arvetele, saldodele ja teistele dokumentidele ligipääs internetist
Teenuse iseloomustus ei ole lõplik ning võib kujuneda vastavalt kliendi soovidele. Täpsema pakkumise saamiseks palun külastage Hinnapäringu lehekülge.
Sulge menüü