Raamatupidamine korteriühistutele
Raamatupidamine korteriühistutele

Raamatupidamine korteriühistutele

Raamatupidamiseteenust korteriühistutele teostame vastavalt Raamatupidamise seadusele ja Eesti finantsaruandluse standardile.

Kuigi jääb kõlama, et klientidele on oluline õigeks ajaks valmis saada majandusaastaaruanne, siis raamatupidamiseteenus sisaldab ka all-loetletud olulisi tegemisi.

Raamatupidamiseteenus korteriühistutele sisaldab endas veel:

 • pearaamatu koostamine
 • igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteri omanikule kaasaegsetes programmides
 • lihtsalt loetavad arved ja aruanded
 • arvete saatmine mitmele e-posti aadressile
 • e-arvete edastamine panka
 • töötasude arvestamine ning Tolli- ja Maksuametile õigeaegne esitamine
 • majandusaasta aruande koostamine
 • laekumiste üle järelevalve teostamine
 • rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine
 • esitatud arvete tasumiste sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine
 • tehinguid kirjendatakse jooksvalt, seega aruandlused on koheselt saadaval
 • korteriomanikel, juhatuse liikmetel jt. on arvetele, saldodele ja teistele dokumentidele ligipääs internetist
Teenuse iseloomustus ei ole lõplik ning võib kujuneda vastavalt kliendi soovidele. Täpsema pakkumise saamiseks palun külastage Hinnapäringu lehekülge.

Millist kasu saad sa raamatupidamise teenusest?

Korteriühistu raamatupidamine ei tähenda ainult kord aastas majandusaasta aruande koostamist, vaid eeldab ka korteriomanikele arvete koostamist ja esitamist, samuti laekumiste üle arvestuse pidamist, tehingute kajastamist raamatupidamisprogrammis, vajadusel töötasude arvestamist, tööjõumaksude deklareerimist, nende tasumist ja palju muud. Et ühistu raamatupidamine oleks korras ja seadusega kooskõlas, on enamasti otstarbekam korteriühistu raamatupidamisteenus sisse osta.