Näidud palume saata hiljemalt jooksva kuu viimamaseks päevaks.

Näitusid saab edastada ka järgnevatele kontaktidele:
E-post: naidud@allikuhaldus.eu
SMS: +372 5309 5400
Telefon: +372 5309 5400
Facebook messenger

NB! Liitrid palume eraldada komaga!
Tärniga väljad, on täitmiseks kohustuslikud!