You are currently viewing Kuidas on kõige otstarbekam lahendada korteriühistu haldamine

Kuidas on kõige otstarbekam lahendada korteriühistu haldamine

Korteriühistu haldamine ja juhtimine on korteriühistu juhatuse vastutusalas. Kuid alati ei pruugi korteriühistu juhatuse liikmetel jätkuda selleks teadmisi, samuti ka aega, sest korteriühistu haldus nõuab omajagu pühendumist, mida aga juhatusse valitud inimestel oma põhitöö kõrvalt ei pruugi jätkuda. Kuidas siis tagada, et ühistus oleksid asjad korras, vajalikud teenused toimiksid ning omanikega suhtlus oleks tagatud? Üks võimalus selleks on tellida korteriühistu haldus väliselt teenusepakkujalt – ehk kasutada lahendust nimega korteriühistu haldusteenus.

Korteriühistu haldusteenus – millega täpsemalt on tegu

Korteriühistu haldusteenus on oma olemuselt korteriühistu tegevjuhtimise ja administreerimise delegeerimine professionaalsele lepingupartnerile. Teenuse täpne sisu, ulatus ja vastutus lepitakse kokku eraldi. Põhimõtteliselt on võimalik korteriühistu haldus sisse osta ka selliselt, et juhatuse liikmed ei pea üldse igapäevaselt oma pead korteriühistu teemadega vaevama.

Haldusteenuse hulka kuuluvad enamasti:

 • Korteriomanike igapäevaste muredega tegelemine ja nende päringutele vastamine
 • Võlglastega suhtlemine
 • Korteriühistu dokumentatsiooni korrashoid ja arhiveerimine
 • Korterelamute kindlustuse korraldamine
 • Ühistu liikmete teavitamine otsustest, tähtaegadest, eesootavatest töödest, veekatkestustest jne
 • Näitude kogumine korteriomanikelt ja elamu peaarvestitelt ning nende edastamine
 • Korteriühistule vajalike teenuste jaoks lepingute ettevalmistamine, volituse korral ka nende sõlmimine ja järelevalve
 • Majanduskava koostamine kooskõlastatult korteriühistu juhatusega
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Koosolekute protokollimine ja protokollide vormistamine

Lisaks neile tegevustele võib korteriühistu sisse osta ka heakorrateenust, valitsejateenust ja raamatupidamist. Selline lahendus võimaldab kõik vajaliku ühistu igapäevaseks toimimiseks saada ühest kohast.

Miks tellida korteriühistu haldusteenus professionaalselt kinnisvara haldajalt

Korteriühistu haldamine ja kinnisvara hea seisukorra säilitamine eeldab, et juhatuse liikmel või liikmetel on aega ja tahtmist korteriühistu juhtimisse panustada. Igapäevane haldus nõuab aga üllatavalt palju suhtlemist teenusepakkujatega ja korteriomanikega, samuti avariide lahendamist ja võlglastega tegelemist. Kui korteriühistu juhatuses on vabatahtlikke, kes on valmis need tööd enda peale võtma, siis on täiesti võimalik iseseisvalt oma jõududega hakkama saada. Kui aga teadmisi või aega napib, on mõistlikum kortermaja haldamiseks palgata professionaalne kinnisvara haldaja.

Kinnisvarahaldur saab toeks olla nii igapäevaste teenuste tellimisel kui ka näiteks maja renoveerimisprojekti ettevalmistamisel ja teostamisel. Sageli on kinnisvarahalduritel juba väljakujunenud kontaktid, kellelt tellida teenuseid nagu muruniitmine, sise- ja välikoristus või prügivedu. Kui üldkoosolek on otsustanud, et maja tuleb väljast soojustada ja fassaad korda teha, siis ka nende pakkumiste võtmine ja tööde teostamisel silma peal hoidmine on sageli arvatust ajamahukam. Samuti peab olema valmis võimalikeks avariiolukordadeks, näiteks kui katus laseb läbi või keldris uputab – ka siin saab kinnisvarahaldur aidata asjad kiirelt ja operatiivselt lahendada, et juhatuse liikmed ei peaks ise nende küsimustega tegelema.

Juhatuse kohustuste hulka kuulub lisaks haldustegevusele veel korteriühistu rahaasjade korrashoidmine, mis nõuab paratamatult ka võlglastega tegelemist. Kui tarbitud kütte ja muude teenuste eest jäädakse võlgu juhuslikult, siis maksab inimene selle enamasti kiirelt esimese meeldetuletuse peale ära. Kui aga korteriomanikul on endal elus suuremad toimetulekuraskused või ta põhimõtteliselt ei tasu korteriühistu arveid, siis tuleb temaga juba süsteemsemalt tegeleda.

Rääkides haldusteenuse sisseostmisest, siis nähakse sageli selles täiendavat kulu. Tegelikult võib aga professionaalne teenusepakkuja hoopis aidata raha kokku hoida, sest tänu haldusteenuse pakkuja kontaktvõrgustikule on võimalik igapäevaseid teenuseid ja suuremaid töid sageli sisse osta soodsamate hindadega kui neid üksiku korteriühistuna tellides. Tihti on kinnisvarahalduril juba ka üsnagi selge pilt piirkonnas tegutsevatest heakorra- ja ehitusettevõtetest ning nende hinna-kvaliteedi suhtest. Nii võib kinnisvarahalduri palkamine kokkuvõttes aidata korteriühistul hoopis rahalist säästu saavutada.

Miks valida korteriühistu halduspartneriks Alliku Haldus

Alliku Haldus on tegelenud kinnisvarahaldusega enam kui 10 aastat. Meie kogemused, paindlikkus, usaldusväärsus ning kokkulepetest kinnipidamine on viinud meid sinna, et meie klientide seas on mitmeid rahulolevaid korteriühistuid, kes on meie kliendid olnud juba pikemat aega. Viimastel aastatel oleme näinud, et paljud korteriühistud on muutunud teadlikumaks sellest, millised on nende vajadused ja sellest tulenevalt ei ole nad oma senise lepingupartneriga enam rahul, olgu komistuskiviks siis korteriomanikega suhtlemine või probleemidele reageerimine ja nende oskuslik lahendamine.

Meie oleme oma klientide jaoks alati olemas. Kasutades meie teenust, saavutate südamerahu, sest ühistu asjad on korras ja liiguvad teie poolt määratud suunas.

Haldusteenust pakume nii suurematele kui ka väiksematele korteriühistutele. Teenindame korterelamuid peamiselt Tallinnas ja Harjumaal.

Küsi oma korteriühistule haldusteenuse pakkumist